NEWS 2020

Az év vadvirága 2016-ban: a mocsári kockásliliom (Fritillaria meleagris)
The Wildflower of the Year 2016 in Hungary: snake's head fritillary (Fritillaria meleagris)


Judit BÓDIS1, Attila TAKÁCS2, Miklós ÓVÁRI3, Viktor VIRÓK4, László KULCSÁR5, Gábor MAGOS6, József SULYOK6, Krisztina NÓTÁRI2, Attila MOLNÁR7, Csilla BARNA8, Anita KUCZKÓ1, Éva BIRÓ1,9, Beáta GERENCSÉR1,9, Csongor FREYTAG2, Júlia TÜDŐSNÉ BUDAI10, Attila V MOLNÁR2
Kitaibelia vol. 25 (1) 79-100 (2020)
https://doi.org/10.17542/kit.25.79
1Pannon Egyetem GK Növénytudományi és Biotechnológiai Tanszék, H-8360 Keszthely, Festetics u. 7
2Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszék, H-4032, Egyetem tér 1
3H-8900 Zalaegerszeg, Gorkij u. 1/d
4Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1
5H-9600 Sárvár, Orsolya u. 19
6Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, H-3304 Eger, Sánc u. 6
7Debreceni Egyetem TTK Biológiai és Ökológiai Intézet, H-4032 Debrecen, Egyetem tér 1
8Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, H-9435 Sarród, Rév-Kócsagvár Pf.: 4
9Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, H-8229 Csopak, Kossuth u. 16
10Debreceni Egyetem AKIT Karcagi Kutatóintézet, H-5300 Karcag, Kisújszállási út 166

Bodis et al. 2019

Abstract

Jelen közlemény rövid áttekintést nyújt a mocsári kockásliliom (Fritillaria meleagris L.) nevezéktanáról, rendszertanáról, alak- és szövettanáról, életciklusáról, fenológiájáról, szaporodásbiológiájáról, élőhelyválasztásáról, biotikus interakcióiról, hatóanyagairól, mikroszaporításáról, felhasználási lehetőségeiről és veszélyeztetettségéről. Pontosítottuk a faj európai elterjedési térképét és kiegészítéseket teszünk a hazai előfordulásaihoz. Saját adatokat közlünk a növény magképzési sikeréről, ezermagtömegéről, hazai állományainak demográfiai jellemzőiről, valamint termőhelyeinek talajadottságairól.
In this paper a short review of the nomenclature and etymology, taxonomy, morphology, histology, life cycle, phenology, reproduction, habitat preference, biotic interactions, biologically active compounds, micropropagation, applications possibilities and conservation status of snake's head fritillary (Fritillaria meleagris L.) can be found. Refining of the European distribution area and contributions to the distribution in Hungary are also presented. Primer seed-set, thousand-seed weight, soil charac­teristic and demographic data are published.

Adobe Reader

Copyright Laurence Hill